Lidmaatschap HIT

Contributie :
Leden €55,00
Introduce  € 75,00

Lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging aan de secretaris, met in achtneming van een termijn van tenminste een maand.