08 nov

21 november 2016 Algemene ledenvergadering

Beste Hitters,

Nog een kleine maand en dan vindt op maandag 21-10-2-16 de Algemene ledenvergadering weer plaats. Het is de maandag na de Zevenheuvelenloop. We trainen tot 18 uur en starten rond 18:15 met de vergadering. Voor broodjes en wat te drinken wordt gezorgd. Het is deze keer in de vergaderruimte van het clubhuis. Fijn als je komt.

Agenda: Algemene ledenvergadering 21-11-2016

Opening: door Dimphy rond 18:30.

Persoonlijk rondje.

1. Huidige bestuurssamenstelling:

Mogen ze blijven?

2. Ledenoverzicht, mutaties (Eliska):

Ledenaantal loopt langzaam terug. Zijn er ideeën hoe we nieuwe leden kunnen werven? Eventueel commissie samenstellen.

3. Financiële commissie (Michiel)

Contributie verhoging, Michiel legt uit waarom.

4. Clubweekend:

De datum staat in principe gepland op 12, 13 en 14 mei. Kosten ca 125 -150 euro. Locatie: aan de Kust. Ideeën zijn welkom.

5. Zevenheuvelenloop

Ook dit jaar maken we weer gebruik maken van de faciliteiten van de Radboud. Hoe is dit bevallen?

6. Evaluatie trainingen:

Evaluatie van de trainers? Wat gaat goed en wat kan verbetert worden?

Heeft iedereen het naar zijn zin bij Hit of zijn er anderen wensen?

Bepalen van gemeenschappelijke wedstrijden.

Gezamenlijke training, 2 x per jaar?

7. Nieuwjaarsloop

Datum 2 of 9 januari? We starten om 10:00 uur.

Weet iemand een leuke route met een leuke koffie gelegenheid?

8. Rondvraag