10 mei

APK voor lopers van HIT

Naar aanleiding van  de belangstelling  van HIT-lopers voor een sport medisch onderzoek heb ik de volgende afspraak kunnen maken met SENECA (Expertise centrum voor sport, arbeid en gezondheid) van de HAN in Nijmegen.

Speciaal voor HIT-lopers wordt het volgende pakket aangeboden:

  • Vragenlijst
  • Lengte, gewicht, vetpercentage, bloeddruk
  • Urinetest: bilirubine, bloed, eiwit, glucose, ketonen, leukocyten, nitriet, pH, S.G., uribilinogeen
  • Bloedonderzoek: Glucose, lipiden profiel en hemoglobine
  • Maximale inspanningstest met bepaling maximale hartfrequentie, ECG-meting en ademgasanalyse op de fiets
  • Trainingszones en belastbaarheidsprofiel

Dit pakket is vergelijkbaar met het pakket van 2014. Het urine- en bloedonderzoek is iets uitgebreider.

Dit pakket is bedoeld voor recreatieve en wedstrijdlopers, die hun lichamelijke gesteldheid willen laten controleren en die bij inspanning gericht advies willen over trainingszones en drempelwaarden.

De kosten van dit pakket:  € 194,50 indien er minimaal zeven personen aan mee doen.

 Seneca is een erkend SMA, en de kosten worden door de ziektekostenverzekering (voor een deel) gedekt wanneer je dat in je aanvullend pakket hebt meegenomen.

 AANMELDING Sport Medisch Onderzoek

Er hebben zich bij mij  12 lopers gemeld die belangstelling hebben voor een sport medisch onderzoek. Er kunnen zich natuurlijk altijd meer lopers aanmelden voor het onderzoek. De aanmelding gaat als volgt:

  • Aanmelding door een email te sturen naar vincent.bastiaans@han.nl , met cc. aan mij. (t.m.vanbohemen@kpnmail.nl) Dan kan ik het aantal aanmeldingen bijhouden.
  • Je geeft aan dat je mee wil doen met het sport medisch onderzoek voor HIT-lopers, je naam en je telefoonnummer.
  • Het secretariaat van Seneca neemt contact met je op voor een afspraak.

Is er belangstelling voor meer informatie over dit sport medisch onderzoek, dan kunnen we nog een aparte informatiebijeenkomst organiseren.