Lidmaatschap HIT

2023-03-01 Uitgangspunten bestuur Hit’ 91

Contributie :
Leden €70,00
Introducé  € 100,00

Lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging aan de secretaris, met in achtneming van een termijn van tenminste een maand.